సమూహ నిధులు – Crowdfunding by Camp Sasi

“శశి & batch crowdfunding పేరుతో జనాల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఎగరేస్తారు” అని ఒక తప్పుడు అభిప్రాయం ఉంది కొందరిలో. First thing ఇప్పటివరకు మేము చేసిన crowdfunding campaigns అన్నీ ప్లాప్. మేము అడిగినంత కాదు కదా  కనీసం దరిదాపుల్లోకి కూడా మాకు డబ్బులు రాలేదు. మరి ఎలా

Read More

Story Endings

A logical, satisfying ending is always required in a short story, but how do you ensure that yours is fresh and new? One of the ways is to avoid the obvious. Here are some common endings seen by editors: use them at your peril. And then I woke up. The ‘Dallas’ gambit. This

Read More

Boom boom Boom – I want you in my room Part 1

హంపి – ఎప్పుడు వెళ్లినా మత్తులోనే , 1st టైం మంది తో మాములుగా వెళ్ళాం. Guts – ఎటర్నల్ అనుకుంట ఆఫ్టర్ a  జాయింట్ కారు 120 దాటింది ఎటర్నల్ డైమెన్షన్స్ లో శశాంక్ వీడియో తీస్తుంటే నేను శశి ట్రిప్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా రెండు అడుగులు ఎగిరి కార్ గ్యాస్ లీక్ ఐ

Read More

White Cyclorama in Film Making

Most uses of Hollywood white cyc are used in conjunction with green screen in creating special effects on stage or film making. Cyc is an abbreviation for cyclorama. A cyc is any type of wall background incorporating one or more curve surfaces to create a background. Cyc

Read More